2024

Panorama Golf Resort přivítal 30 účastníků Kurzu maršálů golfových resortů s otevřenou náručí a nádherným jarním počasím. Česká Asociace Golfových Maršálů pořádala s podporou České golfové federace 15. kurz maršálů golfových resortů.

Mezi účastníky byli zastoupeni maršálové s několikaletou praxí, kteří přišli načerpat novinky z jiných resortů, ale rovněž i úplní začátečníci, kteří se na práci maršála teprve připravují. A nepřekvapivě necelá třetina účastníků neplánovala práci maršála po školení vykonávat, ale přišla si rozšířit své znalosti o golfovém prostředí a lépe pochopit práci maršála, aby z pohledu hráče dokázali na hřišti lépe fungovat. Lektory kurzu byli Honza Šonka, Martin Kopčák a Michal Šatal – všichni s mnohaletými znalostmi a zkušenostmi ve svých oborech. Dokázali tak účastník vysvětlit, jak udržovat správné tempo hry na hřišti, jak komunikovat s hráči i s doporučeními, co všechno maršálové ke své práci potřebují nebo co vše zvládnout během první pomoci. Stejně jako uvědomit si, že jejich práce má dnes přesah i do online prostředí internetu či ovlivňuje stále častěji internetové recenze jejich hřišť.

Současní i budoucí maršálové dostávali jednotné a ucelené informace, jak na hřištích pracovat, co změnit, jak např. doplnit provozní řády hřišť, jakou podporu získat od svých zaměstnavatelů, jak přistupovat k hráčům, kteří příliš dlouho hledají míč, i jakým způsobem zajistit bezpečnost a dodržování pravidel. Vysvětlovány byly rozdílné přístupy k hráčům během turnajů a  při běžném provozu. Čas zbyl i na reálné a praktické situace, které mezi sebou účastníci sehráli. Znalosti budoucích maršálů byli doplněny i krátkou prezentací problematiky pojištění jejich činnosti, stejně jako resortů či hráčů. Kurz byl zakončen závěrečným testem, jež prověřil rozsah vědomostí, které maršálové během dvou dnů získali. Test úspěšně složili všichni účastníci.

Všem novým maršálům gratulujeme, zařadili se mezi více než 300 certifikovaných kolegů, a těšíme se na setkání s dalšími novými zájemci.