2022

Panorama Golf Resort přivítal 23 účastníků Kurzu maršálů golfových resortů s otevřenou náručí a slunečným, byť trochu větrným počasím. Česká Asociace Golfových Maršálů pořádala 12. kurz maršálů golfových resortů.

Mezi účastníky byli zastoupeni maršálové s několikaletou praxí, kteří přišli načerpat novinky z jiných resortů, ale rovněž i úplní začátečníci, kteří se na práci maršála teprve připravují. A překvapivě třetina účastníků neplánovala práci maršála po školení vykonávat, ale přišla si rozšířit své znalosti o golfovém prostředí a lépe pochopit práci maršála, aby z pohledu hráče dokázali na hřišti lépe fungovat. Lektory kurzu byli Honza Šonka, Martin Kopčák a Ivan Mareš – všichni s mnohaletými znalostmi a zkušenostmi ve způsobech, jak udržovat správné tempo hry na hřišti, jak komunikovat s hráči i s doporučeními, co všechno maršálové ke své práci potřebují nebo co vše zvládnout během první pomoci.

Současní i budoucí maršálové dostávali jednotné a ucelené informace, jak na hřištích pracovat, co změnit, jak např. doplnit provozní řády hřišť, jakou podporu získat od svých zaměstnavatelů, jak přistupovat k hráčům, kteří příliš dlouho hledají míč, i jakým způsobem zajistit bezpečnost a dodržování pravidel. Vysvětlovány byly rozdílné přístupy k hráčům během turnajů a  při běžném provozu. Čas zbyl i na reálné a praktické situace, které mezi sebou účastníci sehráli. Kurz byl zakončen závěrečným testem, jež prověřil rozsah vědomostí, které maršálové během dvou dnů získali. Test úspěšně složili všichni účastníci.

Všem novým maršálům gratulujeme, zařadili se mezi už takřka 260 certifikovaných kolegů, a těšíme se na setkání s dalšími novými zájemci.