Vzdělávání

Rozvoj a vzdělávání vlastních členů i zájemců mimo řady CAGM je hlavní myšlenkou a hybnou silou asociace. Přestože je vzdělávání golfových maršálů naším hlavním artiklem, nabízíme rozvoj a prohloubení znalostí i dalším golfovým profesím.

Základní portfolio našeho vzdělávání:

Kurz maršálů golfových resortů

  • Jednotné a ucelené informace o práci golfového maršála – jak pracovat na golfovém hřišti, jak pomoci s přípravou provozního řádu, jak komunikovat s hráči v běžných i mimořádných herních situacích, jakým způsobem zajistit bezpečnost a řada dalších dovedností. Kurz je zakončen zkouškou a získáním certifikátu.