2023

Kurz maršálů golfových resortů

Panorama Golf Resort přivítal znovu po roce 13 účastníků Kurzu maršálů golfových resortů s otevřenou náručí. Česká Asociace Golfových Maršálů pořádala 13. kurz maršálů golfových resortů. Zájemce hned na začátku přišel pozdravit Aleš Libecajt, generální sekretář České golfové federace, s jejíž podporou je celá aktivita realizována.

Mezi účastníky byli zastoupeni maršálové s několikaletou praxí, kteří přišli načerpat novinky z jiných resortů, ale rovněž i úplní začátečníci, kteří se na práci maršála teprve připravují. A překvapivě třetina účastníků neplánovala práci maršála po školení vykonávat, ale přišla si rozšířit své znalosti o golfovém prostředí a lépe pochopit práci maršála, aby z pohledu hráče dokázali na hřišti lépe fungovat. Lektory kurzu byli Honza Šonka, Martin Kopčák a Ivan Mareš – všichni s mnohaletými znalostmi a zkušenostmi ve způsobech, jak udržovat správné tempo hry na hřišti, jak komunikovat s hráči i s doporučeními, co všechno maršálové ke své práci potřebují nebo co vše zvládnout během první pomoci.

Současní i budoucí maršálové dostávali jednotné a ucelené informace, jak na hřištích pracovat, co změnit, jak např. doplnit provozní řády hřišť, jakou podporu získat od svých zaměstnavatelů, jak přistupovat k hráčům, kteří příliš dlouho hledají míč, i jakým způsobem zajistit bezpečnost a dodržování pravidel. Vysvětlovány byly rozdílné přístupy k hráčům během turnajů a  při běžném provozu. Čas zbyl i na reálné a praktické situace, které mezi sebou účastníci sehráli, stejně jako na ukázku první pomoci, která je nedílnou součástí vzdělání golfového maršála. Kurz byl zakončen závěrečným testem, jež prověřil rozsah vědomostí, které maršálové během dvou dnů získali. Test úspěšně složili všichni účastníci.

Všem novým maršálům gratulujeme, zařadili se mezi už takřka 280 certifikovaných kolegů, a těšíme se na setkání s dalšími novými zájemci. 

Setkání praktikujících maršálů golfových resortů

Galerie Golf Hostivař hostila historicky první setkání praktikujících maršálů. Semináře se účastnilo 13 zástupců golfových resortů a řízenou diskuzí probírali jednotlivé aspekty práce golfového maršála a její návaznosti na další golfové struktury. Výsledkem jsou body, na kterých bude ČAGM pracovat v následujících týdnech a měsících:

  • Snaha o zviditelnění práce maršála mezi golfovými kluby a resorty
  • Snaha o zviditelnění práce maršála mezi golfisty
  • Diskuze s ČGF na téma podpory školení a aktivit maršálů
  • Detailnější rozpracování a zviditelnění kodexu golfového maršála
  • Prozkoumání možností jednotného oblečení pro maršály
  • Prozkoumání možností ohledně hry zdarma pro maršály
  • Detailnější analýza problematiky zodpovědnosti a pojištění práce maršála