2012

Na Nové Americe u Jaroměře se v úterý 27. a ve středu 28. března konal kurz maršálů golfových resortů. Kurz
podruhé organizovala Česká asociace majitelů golfových hřišť ve spolupráci s Národním institutem golfového vzdělávání a Marshal_kurz_2012_III_prevČGF. Lektory kurzu byli osvědčení Michael Jon a Ivan Mareš – mužové s obrovskými znalostmi a zkušenostmi ve způsobech, jak udržovat správné tempo hry a jak komunikovat s hráči. Nově nabyté zkušenosti a vědomosti absolventů určitě ocení majitelé a provozovatelé hřišť, neboť prvotním úkolem maršála je zajistit průchodnost hřiště, zvýšit jeho kapacitu a tudíž následně i příjem z greenfee.

Frekventanti kurzu dostali cenné informace, jak na hřištích Marshal_kurz_2012_prevpracovat, co změnit, jak např. doplnit provozní řády, jak přistupovat k hráčům, kteří příliš dlouho hledají míč, i jakým způsobem zajistit bezpečnost a dodržování pravidel. Oproti minulým kurzům byla navíc začleněna přednáška Jana Šonky týkající se první pomoci, Jan Nevrtal zase informoval o možnostech pojištění souvisejících s provozem resortu. Kurz byl zakončen závěrečným testem. Certifikát získalo 19 nových maršálů.