Členství

Česká Asociace Golfových Maršálů (CAGM) vznikla jako součást českého golfu s myšlenkou poskytnout maršálům odpovídající vzdělání a zázemí, nabídnout majitelům a provozovatelům golfových hřišť vysoce kvalifikované pracovníky a zároveň nabídnout hráčům, kteří golfová hřiště navštěvují, tu nejvyšší úroveň služeb.

Každý kvalitní maršál by měl být opěrným bodem pro svého zaměstnavatele, i pro golfisty, kteří jeho hřiště navštěvují. Maršál zná do detailu celé hřiště, uvědomuje si jeho silná i slabá místa a dokáže s nimi efektivně pracovat ku prospěchu obou stran. Svému zaměstnavateli zajistí maximální průchodnost hřiště, bezpečí a spokojenost klientů. Hráčům pomáhá s tempem hry, hledáním míčků a poskytováním užitečných rad.

Každý absolvent našich kurzů se může pyšnit oficiální certifikátem, který potvrzuje jeho vzdělání ve všech směrech maršálské činnosti. V rámci školení získají absolventi všeobecné i odborné znalosti, včetně důrazu např. na komunikaci s klientem, poskytování první pomoci, golfová pravidla, specifikaci práce v rámci turnajů nebo etiku.

Česká Asociace Golfových Maršálů si za základní cíle své činnosti klade:

  • zvyšování úrovně a prestiže maršálské profese
  • sdružování a vytváření podmínek pro vzájemnou spolupráci vlastních členů
  • podpora vzdělávání a informovanosti všech maršálů
  • spolupráce s majiteli hřišť, výbory klubů a Českou golfovou federací
  • ochrana profesionálních zájmů golfových maršálů
  • spolupráce s obdobnými místními i zahraničními subjekty
  • usilování o erudici majitelů hřišť a tím vytváření pracovních podmínek golfových maršálů
  • profesní podpora při vytváření nebo obsazování pracovních míst na golfových hřištích

Členem CAGM může být fyzická osoba starší 18ti let, která chce pomáhat golfovému prostředí v souladu s myšlenkou této asociace a která souhlasí a jedná v souladu se stanovami CAGM.

Všichni členové se mohou účastnit pravidelných setkání CAGM a členských schůzí a svými názory a činností ovlivňovat směřování a chod asociace.

Členem CAGM se zájemce stane, pokud splní následující body:

  • Vyplní a doručí přihlášku člena CAGM na email mkopcak@marsalove.cz
  • Uhradí roční členský poplatek (pro rok 2016 je roční členský poplatek 0 Kč)