Výhody a benefity

Členové CAMG mohou využívat následujících výhod a benefitů:

  • přednostní a zvýhodněná účast na doškolovacích a rozšiřujících seminářích zaměřených jak na problematiku práce maršála, tak i na další golfové profese
  • účast na pravidelných podzimních setkání členů s diskuzí a golfovým turnajem
  • účast na školeních pro nové zájemce za zvýhodněných podmínek
  • získání různých slev a výhod u našich partnerů (outdoorové prodejny, golfové resorty,…)
  • získání informací o pracovních příležitostech v golfovém prostředí z první ruky
  • příjem pravidelného informačního newsletteru

a připravujeme mnoho dalšího…